Od jakého roku se při výpočtu důchodu počítá náhrada za ztrátu na výdělku?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pokud si zaměstnanec v 65 letech požádá o starobní důchod, do kterého se mu započte plný invalidní důchod plus renta (náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovního úrazu), za jaké období maximálně mu může být “renta” započtena? Zaměstnanci se stal úraz již v roce 1978 a od té doby mu zaměstnavatel vyplácel rentu až do roku 2015 (dle zákona to nepřebrala Česká pojišťovna). Na sociálce mi řekli, že přesně nevědí, ale že do roku 1986 se určitě nebude brát v potaz žádný výdělek, tedy ani renta. Dle zákona 155/1995Sb. o důchodovém pojištění to ale vypadá, že renta začala být zohledňována do vyměřovacího základu pro důchod až od 1.1.1996. Zaměstnanec nyní trvá na doložení vyplacené renty za všechna léta, tj. od roku 1979. Tyto údaje bohužel již není možné získat.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Od jakého roku se při výpočtu důchodu počítá náhrada za ztrátu na výdělku?

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí vyměřovací základy z tzv. rozhodného období. To v zásadě začíná rokem 1986 a končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu (před rok 1986 se “jde” pouze výjimečně nejčastěji u osob dlouhodobě zaměstnaných v zahraničí).

Vyměřovacím základem pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 je vyměřovací základ pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona a za dobu před 1. lednem 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1. lednem 1996 – § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

V době po 31. 12. 1995 je zhodnocení náhrady za ztrátu na výdělku jasné – ve stejném paragrafu je uvedeno: Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)… (na toto zřejmě narážíte ve svém dotazu).

Jak je však uvedeno výše, za dobu před 1. lednem 1996 se za vyměřovací základ považuje hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1. lednem 1996. Musíme se tak podívat do vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 1995, ve které je v § 11 odst. 2 uvedeno, že “Hrubými výdělky jsou též náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) a náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti k službě” (pro období do 31. 12. 1993) a v § 11a stejné vyhlášky je pokryto období až do konce roku 1995.

Náhrada za ztrátu na výdělku tedy bude vašemu zaměstnanci hodnocena (připočítána k výdělku) v období od r. 1986.