Kde v zákoně najdu, že se před rokem 1996 započítávají i celé prázdniny po skončení studia?

Otázka:

Dobrý den,
kde v zákoně najdu, že se před rokem 1996 započítávají i celé prázdniny po skončení studia?
Děkuji

Odpověď:

Kde v zákoně najdu, že se před rokem 1996 započítávají i celé prázdniny po skončení studia?

Je to trochu složitější:

§ 13 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění říká:

Za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Musíme se tedy podívat do § 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení ve znění účinném k 31. 12. 1995:

Studium se započítává v rozsahu, v jakém se hodnotí jako soustavná příprava na budoucí povolání podle § 24, a za stejných podmínek.

V § 24 odst. 3 též vyhlášky je pak uvedeno:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost, ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Právní předpisy k této problematice naleznete zde.