Žádost o invalidní důchod v době nemocenské

Otázka:

Dobrý den. Byl mi přiznán plný invalidní důchod. Den vzniku invalidity je 12. 3. 2013. Mám tomu rozumět, že bude důchod vyplacen zpětně? Tohoto času jsem dosud na neschopence, která končí příští měsíc 12. 7. 2013.

Odpověď:

Žádost o invalidní důchod v době nemocenské

Pokud datum vzniku invalidity spadá do období vyplácení nemocenských dávek, je výplata invalidního důchodu přiznaná až po zastavení výplaty nemocenských dávek.

Podle zákona o nemocenském pojištění musí být dočasná pracovní neschopnost ukončena třicátý dnem následujícím po dni, ve kterém byl pojištěnec uznán invalidním (pokud neskončí podpůrčí doba dříve). Jestliže vaše dočasná pracovní neschopnost skončí 12. 7. 2013, bude vám výplata invalidního důchodu přiznána od 13. 7. 2013.