Invalidní důchod, podpůrčí doba a ukončení výplaty nemocenské

Otázka:

Dobrý den,

čtu vaše odpovědi a teď lituji, že jsem vám neposlal dotaz jak postupovat. Jsem zaměstnaný a vedený ve stavu nemocných, protože chodím na rehabilitace a doléčuji se. Od 1. května už nemám nárok na nemocenské dávky, ale nemocenskou ukončenou nemám. Podal jsem žádost o invalidní důchod dne 28. 5. 2013 a chtěl jsem ho od zastavení nemocenských dávek. Vaše odpovědi si vysvětluji tak, že mi teď zpětně ukončí nemocenskou a budu mít od 10.4. neomluvenou absenci. Je to pravda? Je nějaké řešení, jak to změnit? Děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchod, podpůrčí doba a ukončení výplaty nemocenské

Je pravda, že pokud vám podpůrčí doba již skončila, měl jste začít situaci řešit daleko dříve.

Podle zákona o nemocenském pojištění se musí pracovní neschopnost ukončit za 30 dní ode dne, jenž následuje po dni jednání na lékařské posudkové službě, na kterém jste byl (budete) uznán invalidním.

Nyní záleží na tom, od jakého data budete uznán invalidním. Pokud bude datum vzniku invalidity spadat do období, ve kterém vám byla vyplácena nemocenská, bude výplata důchodu náležet od zastavení výplaty nemocenských dávek. V případě, že posudkový lékař stanoví vznik invalidity na datum po zastavení výplaty nemocenské, bude vám důchod i jeho výplata náležet od tohoto dne. To nezmění ani to, že jste si o důchod požádal „od zastavení nemocenských dávek“. Je totiž třeba rozlišovat datum vzniku invalidity a datum přiznání invalidního důchodu (tato data nejsou stejná, zasahuje-li datum vzniku invalidity do výplaty nemocenských dávek).

Vzhledem k tomu, že nemáte ukončenu dočasnou pracovní neschopnost, nemůžete mít neomluvenou absenci v zaměstnání. Kvůli žádosti o důchod vám nemocenská zpětně ukončena nebude. Podstatná pro přiznání invalidního důchodu totiž není samotná dočasná pracovní neschopnost, ale výplata nemocenských dávek.