Dočasná pracovní neschopnost a invalidní důchod

Otázka:

Vážený pane Maříku, prosím o laskavou radu pro danou situaci:

– manžel je na DPN od 13.07.2012

– podpůrčí doba mu končí dne 27.07.2013 (dle dopisu z ČSSZ)

– léčí se s hematoonkologickým onemocněním s tím, že

= poslední cyklus chemoterapie a následná doba na stabilizaci imunity bude ukončena (nebudou-li komplikace,které by léčbu prodloužily) cca 30.8.2013

= dle ošetřujících lékařů by měl zažádat o invalidní důchod, neboť nemoc patří do skupiny ne zcela vyléčitelných

Chápu dobře, že dnem 27.7.2013, i když mu skončí podpůrčí doba ( a tedy nebudou mu vypláceny dávky nemocenské), nemusí skončit DPN ?

Pokud je to tak, pak prosím o radu, ke kterému datu by měl žádost o invalidní důchod podat a k jakému datu má v žádosti o invalidní důchod požádat? Je to „výhodné“? Dotaz píšeme ve snaze najít řešení, které by co možná nejvíce snížilo riziko ztráty zaměstnání.

Za odpověď Vám děkuji

Odpověď:

Dočasná pracovní neschopnost a invalidní důchod

Pokud si váš manžel požádá o invalidní důchod a bude mu přiznán, ošetřující lékař musí dle zákona o nemocenském pojištění ukončit dočasnou pracovní neschopnost třicátým dnem, který se začne počítat po dni, ve kterém byl váš manžel uznán invalidním (pokud nekončí podpůrčí doba dříve). Po přiznání invalidity tedy není možné DPN dále protahovat.

Po ukončení DPN musí manžel nastoupit do zaměstnání nebo se domluvit na ukončení pracovního poměru, příp. by přicházelo v úvahu i neplacené volno.

Výplata invalidního důchodu nikdy „nesměřuje“ do výplaty nemocenské, ale přiznává se až po jejím ukončení (jeden den za zastaví nemocenská a od následujícího dne je přiznána výplata invalidního důchodu). Z tohoto důvodu se nejčastěji žádá „od zastavení nemocenských dávek“ nebo „od vzniku nároku“.

Jistou možností by ve vašem případě bylo nežádat o invalidní důchod, ale o prodloužení nemocenských dávek. Toto je však věc hodnocení zdravotního stavu, kterou musíte probrat s lékařem. Jestliže totiž zdravotní stav vašeho manžela odpovídá přiznání invalidního důchodu, nemohou mu být prodlouženy nemocenské dávky (a naopak).

Pokud se rozhodnete žádat o invalidní důchod, doporučuji tak učinit co nejdříve. Délka řízení bývá okolo tří měsíců.