Zpětné přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, v roce 2009 se mi stal pracovní úraz (zlomený kotník s trvalými následky). Následující rok 2010 jsem žádal o invalidní důchod, ale byl jsem uznán pouze osobou zdravotně znevýhodněnou. Tento rok v lednu jsem žádal znovu o invalidní důchod a byl mi přiznán invalidní důchod prvního stupně. Měl bych na Vás dotaz, zda mám nárok na zpětné vyplacení důchodu od doby vzniku úrazu (2009)?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zpětné přiznání invalidního důchodu

Za jaké období zpětně dostanete vyplacen invalidní důchod záleží na tom, jaké posudkový lékař určil datum vzniku invalidity – jde o datum, kdy nejenom, že došlo k poklesu pracovní schopnosti, ale také se jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Vzhledem k tomu, že jste v roce 2010 nebyl uznán invalidním, je velice nepravděpodobné, že byste byl v současnosti uznán invalidním takto zpětně (posudek z roku 2010 a ten současný by šly proti sobě). O tom jaké bude datum vzniku invalidity jste se mohl bavit s posudkovým lékařem při jednání na LPS.
Ještě upozorním, že pokud datum vzniku invalidity spadá do výplaty nemocenských dávek, náleží výplata invalidního důchodu až od ukončení nemocenské (nejčastěji 30 dní od jednání na LPS).