Výpočet invalidního důchodu a ukončení nemocenské

Otázka:

Jak si vypočítám invalidní důchod 1. stupně, když mám odpracováno 40 let? Dnes mi byl doručen dopis o přiznání důchodu, který má den invalidity 15. 4. 2013. V současné době jsem na neschopence. Kdy ji musím ukončit? Díky.

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu a ukončení nemocenské

Obávám se, že výpočet invalidního důchodu je pro laika natolik složitý, že je prakticky nereálné, abyste si byl sám schopen invalidní důchod spočítat. Podrobněji jsem na obdobný dotaz odpovídal zde.

Předpokládám, že vám dosud nebylo doručeno rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu (vzhledem k tomu, že neznáte jeho výši), ale pouze posudek o invaliditě z oddělení lékařské posudkové služby příslušné OSSZ. Vzhledem k tomu, že k přiznání invalidního důchodu nestačí pouze snížení pracovní schopnosti, ale je třeba splnit také podmínku potřebné doby pojištění, budete o přiznání invalidního důchodu informován rozhodnutím ČSSZ.

Podle zákona o nemocenském pojištění musí být dočasná pracovní neschopnost ukončena třicátý dnem následujícím po dni, ve kterém byl pojištěnec uznán invalidním (pokud neskončí podpůrčí doba dříve). Den, kdy jste byl uznán invalidním je uveden na přední straně posudku o invaliditě, který máte k dispozici. Jestliže jste byl i dne 15. 4. 2013 (den vzniku invalidity) v dočasné pracovní neschopnosti, bude vám výplata invalidního důchodu přiznána ode dne následujícího po zastavení nemocenské.