Z jakého období se zjišťuje potřebná doba pojištění u mladého invalidy?

Otázka:

Dobrý den,

pro uznání nároku na invalidní důchod musím mít 4 roky pojištění. Z jakého období se tyto 4 roky počítají? Z jakéhokoliv období od mých 18 let do vzniku invalidity včetně studia před 18. rokem? A mohou se kratší úseky sčítat nebo to musí být v kuse? Nebo se počítají jen 4 roky těsně před vznikem invalidity?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z jakého období se zjišťuje potřebná doba pojištění u mladého invalidy?

U pojištěnce mladšího 28 let se pro vznik nároku na invalidní důchod hodnotí doba pojištění získaná za celý dosavadní život pojištěnce, vč. studia před 18. rokem věku. Jaké doby se v jakém rozsahu hodnotí popisuji v tomto článku.

Doba pojištění nikdy nemusí být získány v celku – jednotlivé, i krátké časové úseky, se sčítají.