Kdyby mi teď důchod sebrali, budou mi chybět nějaké roky potřebné doby pojištění?

Otázka:

Dobrý den,měla bych na Vás dotaz. Je mi 34 let a ID pobírám od roku 2004.Pobírala jsem ID 3st. do roku 2010 ,po r.2010 jsem na ID 2 st.
V roce 2010 se mi narodil syn a snížili mi důchod z 3 na 2 st.
A můj dotaz zní,v inv.2 st.jsem už 7 let a stát za mně platí zdr.pojištění. Důchodové pojištění za mně není placeno.Dočetla jsem se ,že doba do 4 let věku dítěte se počítá jako náhradní doba pojištění.
Kdyby mi teď důchod sebrali a já bych zase po čase při zhoršení zdr.stavu chtěla požádat o ID ,budou mi chybět nějaké roky potřebné doby pojištění?
Nerozumím této větě :Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity.
Jak bych tedy měla postupovat? Počítají se mi roky z doby před vznikem invalidity ,nebo si mám platit sama důchodové pojištění? Do práce jít nemohu ,,vzhledem k tomu ,že moje imunita je hrozně oslabená.Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdyby mi teď důchod sebrali, budou mi chybět nějaké roky potřebné doby pojištění?

Vámi citovaná věta znamená, že u osoby starší 28 let (což vy jste) se potřebná doba pojištění zjišťuje z posledních 10 let. V těchto 10 letech musíte získat 5 let pojištění – pokud je nezískáte, invalidní důchod vám nebude přiznán. Nemůžete míchat dvě přiznání dohromady – když vám byl přiznáván invalidní důchod před lety, zjišťovala se doba pojištění z doby před tímto vznikem. Pokud vám bude invalidní důchod odebrán a následně byste se znovu stala invalidní, bude se potřebná doba pojištění zjišťovat z období před případným druhým vznikem invalidity.

Např. Invalidní důchod vám bude odebrán a následně se od 1. 7. 2020 stanete opět invalidní. Doba pojištění se bude zjišťovat z období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2020 (10 let). V tomto období budete muset být pojištění 5 let.

Jako doba pojištění se vám hodnotí doba pobírání plného invalidního důchodu (od r, 2010 invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně) a doba péče o dítě do 4 let věku. Od 4. narozenin dítěte již pojištěná nejste. Pokud by vám byl důchod odebrán a znovu byste se stala invalidní okolo roku 2020 nebo později, nárok na přiznání invalidního důchodu by vám již nevznikl, protře byste již nezískala potřebnou dobu pojištění. Jestliže by vám v době vzniku invalidity bylo již 38 let, přichází v úvahu i splnění podmínky získání 10 let pojištění z posledních 20 let (jde o stejný princip, jako je uvedený výše).

Nejlépe je postupovat tak, abyste byla pojištěná. Variantou je určitě i placení dobrovolného důchodového pojištění.