Kvůli zpětnému datu vzniku invalidity mi nevznikl nárok na invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, v roce 2016 jsem byla uznána zpětně pro invaliditu 1st., ale byla mi zamítnuta žádost o ID pro nesplnění podmínky odpracované doby, chybí mi zhruba 3 roky, podmínku bych splňovala pokud bych nebyla uznána invalidní zpětně ale v době podání žádosti. Jak mohu tuto situaci řešit aby mi vznik nárok na ID. Předem děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kvůli zpětnému datu vzniku invalidity mi nevznikl nárok na invalidní důchod?

Zákon o důchodovém pojištění ve svém § 40 řeší podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchodu následovně:

(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku

a) do 20 let méně než jeden rok,

b) od 20 let do 22 let jeden rok,

c) od 22 let do 24 let dva roky,

d) od 24 let do 26 let tři roky,

e) od 26 let do 28 let čtyři roky a

f) nad 28 let pět roků.

(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.

Není tedy pravdou, že vám nárok na invalidní důchod nevznikl kvůli zpětnému přiznání invalidního důchodu (pokud by tomu tak skutečně bylo, byla by to chyba na straně ČSSZ), protože doba pojištění se zkoumá i po vzniku invalidity a pokud byste v tomto období získala 5 potřebných let pojištění z posledních 10 let (příp. 10 z 20), nárok na invalidní důchod by vám vznikl.

Jedinou možností je doplacení dobrovolného důchodového pojištění, které ale není vždy možné.