Zpětné doplacení invalidního důchodu po získání potřebné doby pojištění

Otázka:

Dobrý den, byl mi přiznán částečný invalidní důchod 25. 6. 2007. Jelikož byl dluh na pojištění, tak mi nebyl vyplácen. Nastoupila jsem do zaměstnání a důchod neřešila a předpokládala, když mě nikdo nezval na kontrolu, že se zrušil. Můj zdravotní stav se zhoršil a 16. 9. 2014 jsem byla na komisi a byl mi přiznán důchod I. stupně. S datem vzniku 29. 5. 2007 Mám nárok na doplatek? Pojištění již splňuji. A jestli mám nárok na vrácení daní od zaměstnavatele? Děkuji.

Odpověď:

Zpětné doplacení invalidního důchodu po získání potřebné doby pojištění

Obecně se doba pojištění potřebná pro vznik nároku na invalidní důchod zjišťuje z 10 let (příp. 20 let) před vznikem invalidity. Potřebnou dobu pojištění lze však získat i v jakémkoliv desetiletém období po vzniku invalidity.

Obě podmínky musí být splněny současně (invalidita a potřebná doba pojištění). Pokud jste stále invalidní a získala jste v období posledních 10 let pět let pojištění, nárok na invalidní důchod vám vznikne splnění obou podmínek, tj. získáním potřebné doby pojištění. Od toho dne vám může být důchod přiznán a doplacen.

Vyjadřovat se v tomto případě k daňovým otázkám se necítím dostatečně kompetentní – doporučuji kontaktovat váš finanční úřad.

Zákonná úprava:

§ 40 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění
Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.

§ 55 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění
Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží.