Ukrajinka: Měl mi být důchod spočítán z průměrné mzdy?

Otázka:

Ukrajina, pečovala o občana ČR 9 let do konce jeho života, jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání na UP 3 roky,vhodné zaměstnání na UP nenašli, mam
trvalý pobyt od roku 1998. Při vypočtu výši starobního důchodu mi byla vyloučena celá doba pojištění na Ukrajině i v ČR jako náhradi doba pojištění. ČSSZ m při výpočtu duchodu i uznala vyměřovací zaklad 1 Kč a schválila minimální duchod. PodleSpravniho ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení čl. 7 odst. 2 měl být v počet důchodu v roce2016 prováděn podle prům. Mzdy v ČR 2 roky před přiznáním důchodu. Je to tak nebo ne. Prosím o odpověď. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ukrajinka: Měl mi být důchod spočítán z průměrné mzdy?

Vámi uváděný článek správního ujednání říká:

Pokud by při provádění článku 39 odst. 4 Smlouvy nebylo možno průměrný výdělek nebo vyměřovací základ podle odstavce 1 stanovit z důvodu, že doby pojištění byly získány pouze podle právních předpisů druhé smluvní strany, bude pro výpočet důchodu rozhodující průměrná mzda:
v České republice – dosahovaná v roce, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu,
na Ukrajině – zaměstnanců v hospodářských odvětvích za jeden rok.

To ale není váš případ, protože vy jste nezískala pouze ukrajinské doby pojištění, které by vám měla hodnotit Česká republika, ale získala jste i české doby. V ČR jste měla zhruba 18 let na to získat spolu s dobou pojištění i vyměřovací základ, který by vám mohl být při výpočtu důchodu zhodnocen. Protože se tomu tak nestalo, byl vám vypočítán nulový osobní vyměřovací základ (průměrný měsíční výdělek) a z něj nemůže být přiznán jiný než minimální důchod. Postup ČSSZ je v pořádku.