Jsem bývalá občanka Ukrajiny: V ČR jsem v zaměstnaneckém poměru od 1. 5. 2000 do dnešního dne

Otázka:

Dobrý den,
jak bude mi započtena doba odchodu do důchodu: jsem bývalá občanka Ukrajiny (české občanství mám od roku 2014). V ČR jsem v zaměstnaneckém poměru (s odvodem zákonného pojištění) od 1.5.2000 do dnešního dne nepřetržitě. Od roku 2000 jsem měla vízum s dlouhodobým pobytem a adresu trvalého bydlení na území ČR. Trvalý pobýt jsem dostala o 5 let později. Jak mi bude započítaná do důchodu doba odpracovaná na Ukrajině do 1.5.2000. Předem děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem bývalá občanka Ukrajiny: V ČR jsem v zaměstnaneckém poměru od 1. 5. 2000 do dnešního dne

Tématu ukrajinských důchodů se věnuji v tomto článku. Obecný článek k důchodům s mezinárodním prvkem je zde. Česko má s Ukrajinou uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, které skutečně vstoupila v platnost 1. 4. 2003. Obecně platí, že pro vznik nároku na důchod se doby pojištění v Česku a na Ukrajině sčítají (to je základní účel smlouvy). Aby vám tedy v Česku vznikl nárok na starobní důchod, musíte v součtu českých a ukrajinských dob získat potřebnou dobu pojištění (35 let doby pojištění nebo 30 let bez náhradních dob). Specifikem smlouvy s Ukrajinou je to, že dobu před 1. 4. 2003 hodnotí (vyplácí za ni důchod) pouze jeden stát a to ten, na jehož území jste k tomuto datu měla trvalý pobyt. Ve vašem případě to byla Ukrajina, a proto bude dobu do 31. 3. 2003 hodnotit Ukrajina (i když část byla získaná v Česku) a český důchod budete mít přiznán až za dobu pojištění získanou od 1. 4. 2003.

Rozhodující je pouze trvalý pobyt – občanství nebo dlouhodobý pobyt nic neovlivňuje.