Jsem Ukrajinka, budu pobírat důchodu za roky odpracované v Česku?

Otázka:

Jsem Ukrajinka narozená roku 1954. Vdala jsem se za Čecha a od roku 2005 mám trvalý pobyt v ČR. Na Ukrajině mi již několik let vyplácí starobní důchod.
Zajímá mě, zda po dosažení důchodového věku v ČR budu mít nárok na důchod za odpracované roky v České republice?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jsem Ukrajinka, budu pobírat důchodu za roky odpracované v Česku?

Ano, za dobu pojištění získanou v České republice budete pobírat starobní důchod od České správy sociálního zabezpečení. S Ukrajinou má totiž Česká republika smlouvu o vzájemném uznávání dob pojištění – další informace naleznete v článku o důchodech Ukrajinců.