Ukrajinka s trvalým pobytem v ČR. Kde žádat o český starobní důchod?

Otázka:

Jsem cizinka s trvalým pobytem v ČR, žiji v ČR. Na Ukrajině pobírám starobní důchod, český důchodový věk již mám také. V letech 1997-1999 jsem byla v ČR zaměstnaná. Kde mam požádat o důchod – v ČR nebo na Ukrajině? Děkuji.

Odpověď:

Ukrajinka s trvalým pobytem v ČR. Kde žádat o český starobní důchod?

Protože již máte trvalý pobyt na území ČR, tak dle smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou byste o český starobní důchod měla žádat v Česku. Dostavte se na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Podrobnosti o důchodech pro Ukrajince naleznete zde.