Předdůchod a DPČ. Bude pojistné počítání ze skutečně nebo minimální mzdy?

Otázka:

Období čerpání předdůchodu bude bez dalších příjmů vyloučenou dobou. Bude však při čerpání předdůchodu a při současné závislé činnosti na DPČ, při výdělku 5 tis.Kč měsíčně a tedy s odvodem SP a ZP, zaměstnavatel odvádět 24,8% + 6,5% (SP), resp. 9% + 4,5% (ZP) ze skutečné výše mzdy ( 5tis.Kč) nebo z částky, která vychází z minimální mzdy? A pokud ze skutečné mzdy, započítá se takto odpracovaná doba do odpracované doby pro důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předdůchod a DPČ. Bude pojistné počítání ze skutečně nebo minimální mzdy?

Sociální pojištění se nikdy do minimální mzdy (minimálního vyměřovacího základu) nedopočítává. Pokud je činnost vykonávána v rozsahu zakládajícím účast na sociálním pojištění (u DPČ činí rozhodný příjem 4 000 Kč), jedná se o dobu pojištění pro výpočet důchodu.

U zdravotního pojištění neplatí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, protože při pobírání předdůchodu je daná osoba státním pojištěncem.