Jsem Ukrajinka a od roku 1999 mám trvalý pobyt v ČR, na Ukrajině mám odpracováno 21 let, v ČR mám odpracováno 22 let

Otázka:

Jsem ukrajinka a od roku 1999 mám trvalý pobyt v ČR, na ukrajině mám odpracováno 21 let, v ČR mám odpracováno 22 let, mám jedno dítě, jak se mi bude vypočítat důchod (chci do důchodu v roce 2015.), pracuji v ČR jako uklízečka, prosím Vás je možné mi přibližně orientačně vypočítat výši důchodu ? Moc děkuji, bude mi v době žádosti o důchod 64,5 let.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem Ukrajinka a od roku 1999 mám trvalý pobyt v ČR, na Ukrajině mám odpracováno 21 let, v ČR mám odpracováno 22 let

Základní principy, které se využívají při provádění smlouvy o sociálním zabezpečení Českem a Ukrajinou, vysvětluji v tomto článku. Pokud jste v Česku získala trvalý pobyt před 1. 4. 2003, bude vám všechnu dobu získanou před tímto datem (ať už byl získaná v Česku nebo na Ukrajině) hodnotit a vyplácet za ni důchod důchod Česko. Ve vašem případě tedy nebudete pobírat důchod z Ukrajiny, ale všechny získané doby pojištění budete pobírat důchod z Česka. Mohu vám sice dopodrobna vysvětlit výpočet takového důchodu, ale upřímně, jako laikovi vám to k ničemu nebude.

Výpočet důchod vám provede ČSSZ po podání žádosti o důchod a po obdržení potvrzení od Penzijního fondu o dobách pojištění získaných na Ukrajině. Dopředu výpočet provést nelze.