Ukrajinka s trvalým pobytem od roku 1997. Kdy žádat o důchod?

Otázka:

Dobrý den. Jsem cizinka s trvalým pobytem v ČR od roku 1997. Od roku 1998 zaměstnaná v ČR. Na Ukrajině už mám nárok na starobní důchod od srpna 2013, v ČR až od října 2019. Mám požádat o starobní důchod na Ukrajině teď a v Čechách pracovat dál, až do října 2019, abych pak mohla požádat o český důchod. Nebo na český důchod nebudu mít nárok? Děkuji moc za radu.

Odpověď:

Ukrajinka s trvalým pobytem od roku 1997. Kdy žádat o důchod?

Ačkoliv si to možná ani neuvědomujete, nejdůležitější na vašem dotazu je informace o datu přiznání trvalého pobytu v České republice. Podle článku 39 odstavce 4 smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou doby pojištění získané podle právních předpisů smluvních stran jejich občany ke dni vstupu smlouvy v platnost (1. 4. 2003) budou považovány za doby pojištění té smluvní strany, na jejímž území měl občan k uvedenému dni, nebo naposledy před tímto dnem, trvalý pobyt.

Vzhledem k tomu, že jste k 1. 4. 2003 měla trvalý pobyt na území Česka (neplést si s dlouhodobým pobytem!), bude vám při výpočtu důchodu veškerou dobu získanou před tímto datem hodnotit Česká republika a to včetně dob, které jste odpracovala na Ukrajině. Z výše uvedeného vyplývá, že o ukrajinský důchod si nyní žádat nebudete, protože vám Ukrajina ani žádný důchod nebude vyplácet. Žádat si budete až o český důchod v době nároku.

Další informace naleznete článku o ukrajinských důchodech.