Ukrajina: Je možné vrátit sociální pojištění zaplacené před 1. 4. 2003?

Otázka:

Dobrý den,
máma je cizinka (má trvalý pobyt, občanství Ukrajina). V ČR pracovala v období 1999 – 2007. Což je 8 let. V roce 2006 máma podala žádost o starobní důchod. ČSSZ přiznala důchod od 1. 4. 2006 podle §29 písm. a) z.č. 155/1995 Sb., v platném znění, a podle čl. 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení č. 29/2003 Sbírky mezinárodních smluv.
Nebylo uznáno období nároku na starobní důchod za období: od 1999 do 1. 4. 2003.
Důvodem neuznání tohoto období do důchodového zápočtu byla podle dopisu od ČSSZ ze dne 10. 10. 2006 skutečnost – za-prvé :
„Dne 1. 4. 2003 vstoupila v platnost Smlouva mezi Ukrajinou a ČR o sociálním zabezpečení č.29/2003 “, takže období do data 1. 4. 2003 nebylo vůbec bráno v potaz, za druhé: „Dle článku 39 odst. 4 citované Smlouvy doby pojištění získané podle právních předpisů smluvních stran jejich občany ke dni vstupu této Smlouvy v platnost budou považovány za dobu pojištění té smluvní strany, na jejímž území měl občan k uvedenému datu, nebo naposledy před tímto dnem trvalý pobyt. Vzhledem k tomu, že k 1. 4. 2003 jste měla trvalý pobyt na území Ukrajiny, je ke zhodnocení dob pojištění do 31. 3. 2003 příslušný ukrajinský nositel pojištění. Budeme posuzovat nárok na starobní důchod za dobu pojištění v ČR od 1. 4. 2003.
Zda je možné požádat o vracení peněz, co mama zaplatila na sociálním pojištění za období 1999 – 2003?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ukrajina: Je možné vrátit sociální pojištění zaplacené před 1. 4. 2003?

Tento postup je v pořádku a v souladu se smlouvou o sociálním zabezpečení uzavřenou mezi Českou republikou a Ukrajinou. Blíže se tomuto tématu věnuji v tomto článku. Sociální pojištění není možné vracet. Dobu pojištění získanou před 1. 4. 2003 v Česku zhodnotila (resp. měla zhodnotit) Ukrajina při výpočtu ukrajinského důchodu.