Studium v zahraničí nostrifikované Karlovou univerzitou a důchod

Otázka:

Dobrý den.
Započítávají se roky vysokoškolského studia v zahraničí na důchod, pokud je studium nostrifikováno Karlovou univerzitou? Studium proběhlo v roce 1975 – 1980 na základě mezistátních dohod.

Odpověď:

Studium v zahraničí nostrifikované Karlovou univerzitou a důchod

Ano, pokud jste byl československým státním občanem, který byl ke studiu vyslán tehdejšími úřady a vaše studium v zahraničí bylo nostrifikováno, bude se k této době přihlížet jako k české době studia.