Studium v Bulharsku a výpočet starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz ohledně zápočtu studia v zahraničí. Moje maminka, nar. 6. 5. 1956, 2 děti, nárok na starobní důchod vznikl 6. 9. 2016, stále pracuje a o přiznání důchodu si chce požádat až od 1. 9. 2021. Střední školu s maturitou vystudovala v Bulharsku (1971 – 1975), stejně tak 1.ročník vysoké školy (1975 – 1976). Vysokou škola od roku 1976 – 1980 dokončila v ČR. Můj dotaz zní, zda se jí bude pro český důchod započítávat i studium střední školy v Bulharsku a jaký by měla mít pro ČSSZ doklad. V Bulharsku nepracovala, od roku 1976 žije v ČR. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium v Bulharsku a výpočet starobního důchodu

Záleží na tom, zda byla vaše maminka československým státním občanem, který byl ke studiu v zahraničí vyslán československými státními orgány (to spíše nepředpokládám). Při žádosti o důchod je pak třeba, kromě dokladu o studiu (maturitní vysvědčení, potvrzení), doložit, že studium v cizině bylo postaveno na roveň studiu v tehdejším Československu. Toto se dokládá rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Pokud je vaše maminka Bulharka, která v Bulharsku studovala, musí jí tuto dobu zhodnotit bulharský nositel pojištění při výpočtu bulharského důchodu.

Uvedené se týká jak střední, tak prvního ročníku vysoké školy.