Studium v zahraničí se do starobního důchodu nezapočítává?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to je se započítáváním doby pojištění pro nárok starobního důchodu. Jsem narozena 25. 7. 1955, a zažádala jsem si o informativní list, kde chybí 2 roky od 15 do 17 let, kdy jsem studovala v zahraničí. Následně jsem studovala již v ČR do 19 let. Studium v zahraničí se nezapočítává?

Odpověď:

Studium v zahraničí se do starobního důchodu nezapočítává?

Dobu studia na škole v zahraničí nemůže mít Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci – ta eviduje pouze české doby pojištění a vaše studium v zahraničí se do této evidence nemělo jak dostat. To nicméně neznamená, že by se vám studium v zahraničí nemělo při výpočtu důchodu hodnotit.

Studium českých občanů v zahraničí před 1. 5. 1990 a dokládání této doby studia má však jistá specifika. Při žádosti o důchod byste měla doložit, že studium v cizině bylo postaveno na roveň studiu v tehdejším Československu. Toto se dokládá rozhodnutím Ministerstva školství. Vhodným dokladem (nikoliv však ne bezpodmínečným) je také potvrzení, že jste ke studiu do zahraničí byla vyslána tehdejšími příslušnými československými úřady, nebo že jste v zahraničí studovala s předchozím souhlasem tehdejšího ministerstva školství. Každý případ poté ČSSZ posuzuje individuálně a veskrze ve prospěch žadatele.