Starobní důchod mám přiznán od r. 2018. ČSSZ ho nechce přiznat od r. 2015

Otázka:

Vážené paní, vážení pánové,
od roku 1981 žiji v Německu a od 01.03.2018 pobírám i starobní důchod z České Republiky, za léta, která jsem tam odpracovala. Rozhodnutí o výši tohoto důchodu s dnem přiznání, mi bylo doručeno dne 22.03.2018.
Jelikož jsem dne 06.02.2015 dosáhla všechny podmínky důchodového věku, měla bych nárok na starobní důchod již od 01.03.2015. Na základě této zkutečnosti, jsem dne 12.12.2019 podala u ČSSZ v Praze žádost o zpětné přiznání starobního důchodu ke dni 01.03.2015. Tato žádost mi byla zamítnuta s odůvodněním pozdního odvolání, i když zpětné přiznání důchodu není zákonem nikterak omezeno.
Je toto zamítnutí oprávněné?
Za Vaší odpověd Vám předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Starobní důchod mám přiznán od r. 2018. ČSSZ ho nechce přiznat od r. 2015

Pokud jste dosáhla důchodového věku 6. 2. 2015 a získala v součtu české a německé doby potřebnou dobu pojištění, nárok na starobní důchod vám vznikl již 6. 2. 2015, ne 1. 3. 2015.

Zpětně přiznat starobní důchod je sice možné neomezeně, ale vy jste si podle všeho požádala o starobní důchod od 1. 3. 2018. Požádat jste si klidně mohla od roku 2015, ale to jste neudělala. O změnu data přiznání důchodu je možné požádat pouze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu (§ 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.). Tuto lhůtu jste promeškala – postup ČSSZ je tedy v pořádku.

Chyba tedy byla udělána již v roce 2018, kdy jste si požádala o starobní důchod od špatného data.