Podle jakých podmínek se bude počítat důchod v roce 2018, když budu mít předdůchod od roku 2015?

Otázka:

Od 1. 2. 2015 jdu do předdůchodu. Odchod do starobního důchodu mám 23. 6. 2018.
Dle jakých podmínek mi bude starobní důchod vypočítaný? Dle platných podmínek pro r. 2015 nebo v době skutečného nástupu do starobního důchodu v r. 2018
Moc děkuji za odpověď!

Odpověď:

Podle jakých podmínek se bude počítat důchod v roce 2018, když budu mít předdůchod od roku 2015?

Výpočet důchodu se provádí podle podmínek platných v den přiznání důchodu. Pokud si o starobní důchod požádáte s datem přiznání v roce 2018, bude vám starobní důchod spočítán podle podmínek platných k tomuto datu. Předdůchod není forma důchodu, ve smyslu jak ho známe z českého důchodového systému, ale jde pouze o způsob výplaty naspořených finančních prostředků z doplňkového penzijního spoření. Upozorňuji, že doba pobírání předdůchodu se nepočítá jako doba pojištění pro výpočet důchodu. Více informací naleznete v článku o předdůchodu.