Výpočet doby pojištění: úřad práce, předdůchod

Otázka:

Narodil jsem se 1.6.1957. Nárok na důchod mám od 1.2.2021.
1.9.1963-30.6.1972 ZDŠ
1.9.1972-30.6.1976 SPŠ
15.9.1976-30.6.1981 VŠCHT
1.7.1981-30.9.1981 zaměstnání v CHZ ČSSP s.p. (dnes Chemopetrol RPA s.r.o.) Litvínov
1.10.1981-30.9.10.1982 základní vojenská služba
1.10.1982-31.12.2014 zaměstnání v CHZ ČSSP s.p. (dnes Chemopetrol RPA s.r.o.) Litvínov
1.1.2015-31.3.2018 evidence na Úřadu práce z toho:
1.1.2015-31.3.2015 bez podpory v nezaměstnanosti z důvodu výplaty odstupného
1.4.2015-28.2.2016 s podporou v nezaměstnanosti
1.3.2016-31.3.2018 bez podpory v nezaměstnanosti
1.4.2018-1.2.2021 předdůchod od penzijní společnosti
Jakou dobu pojištění si mohu započítat do vaší tabulky pro výpočet starobního důchodu? Předpokládám, že doba od 1.9.1972 do 31.12.2014 je 41 let, ale neumím si určit dobu od 1.1.2015 do 1.2.2021.
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet doby pojištění: úřad práce, předdůchod

Výpočet doby pojištění bude ve vašem případě následující:

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1972 31.5.1975 100% 1003 studium do 18 let
1.6.1975 31.5.1981 80% 1753,6 studium po 18. roce
1.7.1981 31.12.2014 100% 12237 zaměstnání/ZVS
1.1.2015 31.3.2018 80% 948,8 úřad práce

Studium po 18. roce věku je omezeno na 6 let tohoto studia. Doba pobírání předdůchodu není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění a při výpočtu důchodu se nijak nehodnotí.

Celkem tedy získáte 15943 dní pojištění, tj. 43 let a 248 dní. Při výpočtu důchodu se vám tedy bude hodnotit 43 let pojištění. Pokud byste se ještě na 147 dní přihlásil do evidence úřadu práce, získal byste 44 let pojištění.