Snížení invalidního důchodu těsně před dosažením důchodového věku

Otázka:

Dobrý den,jsem narozena 1957,2 děti,po 37 letech práce u jednoho zaměstnavatele jsem od 12/2013 v ID III.st.V březnu 2018 mi byl snížen na ID II st.Současně jsem 20.3.2018 zažádala o starobní důchod,na který mi vznikl nárok od 15.4.2018.Rozhodnutí ČSSZ o starobním důchodu /ze dne 10.5.2018 doruč.15.5.2018/,vzhledem k tomu, že ID III. je o 300 Kč vyšší,nárok na starobní důchod zanikl. Dne 22.5.2018 dorazilo rozhodnutí z ČSSZ/ ze dne 18:5:2018 /ve věci o ID, výše ID se od18.6.2018 snižuje na ID II.Kontaktovala jsem ihned OSSZ,kde mi bylo sděleno,že mi od 18.6. dorazí vypočítaný starobní důchod.Dorazil ovšem ID II st,což jsem okamžitě urgovala na OSSZ.Proběhlo několik nepodařených komunikací mezi OSSZ a ČSSZ. Dle rozhodnutí OSSZ jsme podali 9.7.2018 opět další žádost o starobní důchod od stejného data 15.4.2018.Prosím o radu,jestli je to správné,a jak postupovat ,abych byla co nejméně finančně poškozena,děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Snížení invalidního důchodu těsně před dosažením důchodového věku

K žádnému finančnímu poškození zde naštěstí nedojde, ale postup OSSZ opět vidím jako chybný. Pokud vám byla žádost o starobní důchod zamítnuta, nevím, jak si mohl někdo na OSSZ myslet, že vám v červnu přijde starobní důchod. Žádat k 15. 4. 2018 je opět chyba, protože k tomuto datu vám stále náležel invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, který (jak píšete) je 300 Kč vyšší než starobní důchod. Z tohoto důvodu bude žádost opět zamítnuta – žádost je ke stejnému datu, tak nemůže být výsledek jiný. Správně měla být žádost o starobní důchod sepsána od 18. 6. 2018, tj. ode dne snížení invalidního důchodu.