Abych nebyl krácen o část doplatku, je nezbytné podat žádost nejdříve dnem 1. 3. 2020?

Otázka:

Dnem 1.3.2015 mi vznikl nárok na přiznání starobního důchodu. O důchod jsem si nepožádal, důchod nepobírám a dále jsem v zaměstnaneckém poměru na dobu neurčitou.Blíží se termín pětileté lhůty (1.3.2020) ve které budu žádat o zpětné přiznání a doplacení starobního důchodu s jeho přiznáním ke dni vzniku nároku, tj. 1.3.2015. V zákoně je uvedeno, že důchod je doplácen nejvýše pět let od podání žádosti. Znamená to, že žádost o zpětné přiznání důchodu tak, abych nebyl krácen o část určené pětileté lhůty doplatku je nezbytné podat nejdříve dnem 1.3.2020 ?
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Abych nebyl krácen o část doplatku, je nezbytné podat žádost nejdříve dnem 1. 3. 2020?

Z ust. § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. pro vás vyplývá, že – nechcete-li přijít o žádnou část doplatku – žádost o starobní důchod musíte na OSSZ uplatnit nejpozději 1. 3. 2020. Vzhledem k tomu, že 1. 3. 2020 je neděle a poslední úřední den OSSZ před tímto dnem je čtvrtek 27. 2. 2020, je třeba žádost uplatnit tento den. Pokud o starobní důchod požádáte až 2. 3. 2020, bude vám doplacen až od 2. 3. 2015 (za 1. 3. 2015 doplatek ne dostanete).