Proč sirotčí důchod náleží nejdéle do 26 let?

Otázka:

Dobrý den, nechápu, že nárok na sirotčí důchod mají do 26.let. A alimenty jsou neomezené věkem.

Odpověď:

Proč sirotčí důchod náleží nejdéle do 26 let?

Zákon je zákon. A zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jasně říká, že na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemře-li rodič nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Nezaopatřeným dítětem je podle zákona o důchodovém pojištění dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání atd. Pokud se vám na této skutečnosti něco nelíbí, nezbývá vám nic jiného, než prostřednictvím svého zákonodárce iniciovat změnu zákona. Vzhledem k tomu, že téměř totožná formulace je v zákoně o důchodovém pojištění a předešlých zákonech o sociálním zabezpečení již více než 50 let, nepředpokládám, že by v brzké době došlo ke změně.

Zákonná úprava
§ 52 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li
a) rodič (osvojitel) dítěte, nebo
b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů.

§ 20 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.