Pobírám sirotčí důchod, půjdu na operaci a ukončím studium

Otázka:

Dobrý den, dostávám rok sirotčí důchod, četl jsem, že pokud ukončím školní docházku na střední škole ze zdravotních důvodů, budu stále dostávat důchod, jsem po operaci zad. Chci se zeptat, jestli je to pravda a co to obnáší, jestli budu moci chodit do nějaké práce na poloviční úvazek a důchod mi bude chodit dál? Děkuji moc za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám sirotčí důchod, půjdu na operaci a ukončím studium

Abyste měl nárok na sirotčí důchod, musíte být nezaopatřeným dítětem. § 20 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. říká:

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Vás by se mohl týkat bod c), ale abyste z tohoto důvodu mohl pobírat sirotčí důchod, musí tento zdravotní stav potvrdit posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení.

Jak je uvedeno výše, váš zdravotní stav musí být takový, že nebudete schopen vykonávat výdělečnou činnost. Pokud byste byl schopen vykonávat výdělečnou činnost, zdravotní stav nebude tak závažný, že by odpovídal této podmínce.