Sirotčí důchodu i po dovršení 26 let?

Otázka:

Dobrý den. Po ukončení Mgr. studia pokračuji dále na doktorské studium (Ph.D.). Bude mi sirotčí důchod náležet po celou dobu doktorského studia i po dovršení věku 26 let? Důchod pobírám od OSZ MV ČR a nevím, jestli se podmínky neliší. Děkuji.

Odpověď:

Sirotčí důchodu i po dovršení 26 let?

Sice se nespecializuji na důchody od orgánů sociálního pojištění ozbrojených složek, ale i ty se řídí stejným zákonem jako Česká správa sociálního zabezpečení, tj. zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Na sirotčí důchod má nárok pouze nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítěte je dle § 20 odst. 4 výše uvedeného zákona o důchodovém pojištění:

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na sirotčí důchod po dosažení 26 let věku mít nebudete.