Co když otěhotním a skončím na pracáku. Budu dostávat nadále sirotčí důchod?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když budu chodit do školy, otěhotním a skončím na pracáku. Budu dostávat nadále sirotčí důchod? Děkuji.

Odpověď:

Co když otěhotním a skončím na pracáku. Budu dostávat nadále sirotčí důchod?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. § 20 odst. 4 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění říká:

(4) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

(5) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Z výše uvedeného vyplývá, že abyste měla i v případě evidence na úřadu práce nárok na sirotčí důchod, muselo by vám být méně než 18 let a nesměla byste mít nárok na podporu. Těhotenství, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) ani rodičovský příspěvek nárok na sirotčí důchod neovlivňují.