Sirotčí důchod a nemožnost studia z důvodu zdravotního stavu

Otázka:

Dobrý den, pobírám sirotčí důchod po otci, který zemřel 31. 10. 2012. Je mi 19 let a studuji střední hotelovou školu, ze zdravotních důvodů jsem ale nucena studium přerušit. Vracet se budu v únoru 2014. Chtěla bych se zeptat, co to pro mě bude znamenat a jestli mám nárok důchod pobírat – v případě nutnosti samozřejmě doložím zprávu od lékařky. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Sirotčí důchod a nemožnost studia z důvodu zdravotního stavu

Nárok na sirotčí důchod má pouze nezaopatřené dítě, které je definováno v § 20 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., který říká:

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Pro to, aby se na vás vztahovalo toto ustanovení je třeba, abyste předložila potvrzení vaší ošetřující lékařky. O ukončení studia musíte do 8 dnů informovat ČSSZ (můžete prostřednictvím OSSZ).