Přiznání invalidního důchodu od první chemoterapie?

Otázka:

Dobry den, mohu žádat invalidní důchod se zpětnou platností? 25. 6. 2014 jsem žádala o invalidní důchod a 15. 9. 2014 mi byl předán posudek o invaliditě 3. stupně a s datem vzniku invalidity 12. 5. 2014. Já jsem se ale začala léčit 3. 12. 2013 – první chemoterapie. Děkuji.

Odpověď:

Přiznání invalidního důchodu od první chemoterapie?

Stanovení data vzniku invalidity je plně v kompetenci posudkového lékaře. O datu vzniku invalidity jste měla hovořit s posudkovým lékařem při jednání na lékařské posudkové službě – požadovat stanovení dřívějšího data byste nyní po posudkovém lékaři mohla, ale není moc pravděpodobné, že byste byla úspěšná. Datum vzniku invalidity stanovuje posudkový lékař s ohledem na tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a nestává se, že by vznik invalidity souhlasil se dnem úrazu nebo začátku léčby.

Upozorňuji, že výplata invalidního důchodu náleží až od ukončení výplaty nemocenských dávek. Pokud jste tedy již 3. 12. 2013 byla na neschopence, byla by snaha o změnu data vzniku invalidity zbytečná, protože výplata invalidního důchodu by vám od té doby stejně nenáležela.

Zákonná úprava

§ 26 zákona o důchodovém pojištění:

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

§ 65 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění:

Invalidní důchod se nevyplácí po dobu výplaty nemocenského a po dobu poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny anebo služebního příjmu nebo náhrady ve výši platu (dále jen „náhrada mzdy“) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud den vzniku invalidity spadá do období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvodem výplaty nemocenského nebo pobírání náhrady mzdy.