Jak přesvědčit posudkovou lékařku, že počáteční datum invalidity by měl být počátek léčby?

Otázka:

Dobrý den,
10/2013 mi byl diagnostikován zhoubný nádor a nastoupila dost drastická léčba, kdy jsem hlavně po každé chemoterapii nemohla několik dnů vůbec fungovat.
Bohužel, nás nikdo neinformoval, že bych mohla mít nárok na invalidní důchod a o této možnosti jsem se dozvěděla až 10/2014.
Vím určitě, že jsem v žádosti žádala o ID zpětně. V té době (začátek léčby až doposud) jsem byla na rodičovské dovolené a nemocenskou jsem tedy nepobírala.
Dnes mi byl doručen posudek, kde mi přiznávají 55% invaliditu, ovšem až od data 10/2014 s odůvodněním, že první rok posudková lékařka považuje za nemocenskou (tu jsem nepobírala).
Nemluvě o tom, že první rok léčby byl ten nejhorší (operace, chemoterapie, biologická léčba) a pravděpodobně bych v tom období měla mít nárok na 100% invaliditu.

Chtěla bych poprosit o radu:
1. Jak přesvědčit posudkovou lékařku, že počáteční datum ID by měl být počátek léčby (10/2013) nikoli rok poté 10/2014?
2. Jak docílit jiný druh ID (100%) v tom prvním roce 2013 – 2014 když v tom období byl průběh mé nemoci razantně komplikovanější, co samozřejmě lze doložit lékařskými zprávami.
Prozatím jsem obdržela pouze posudkovou zprávu, nikoli rozsudek o přiznání důchodu, ale nechci nic promeškat.

Moc děkuji.

Odpověď:

Jak přesvědčit posudkovou lékařku, že počáteční datum invalidity by měl být počátek léčby?

Pro začátek musím připomenout, že důchodová poradna neslouží k hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidity. Stanovení vzniku invalidity a jejího stupně do této kategorii patří. Lékaře posuzujícího váš zdravotní stav nemáte šanci přesvědčit jinak než doloženým lékařskými zprávami – poté už je vše v jeho rukách. Obecně se datum vzniku invalidity k začátku léčby nestanovuje, protože zdravotní stav není stabilizovaný (vše však skutečně záleží na posudkovém lékaři).

Máte pravdu, že mateřská nebo rodičovská není totéž jako nemocenská. Pokud by došlo ke stanovení data vzniku invalidity do doby pobírání mateřské nebo rodičovského příspěvku, nebyl by s přiznáním důchodu z tohoto pohledu problém.

Pokud nesouhlasíte s posouzením zdravotního stavu, můžete proti rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu podat námitku. Námitku nelze podat proti posudku o invaliditě, ale skutečně až proti rozhodnutí (nikoliv rozsudku), které zhruba do dvou měsíců obdržíte od ČSSZ. Do námitky uveďte své výhrady k rozhodnut, tj. že nesouhlasíte s datem vzniku invalidity a se zhodnocením zdravotního stavu v době od do. ČSSZ vaši námitku prověří a zdravotní stav nově posoudí posudkový lékař.

100% pokles pracovní schopnosti nepožadujte (věřte, že v takovém stavu nebyla) – k uznání invalidity třetího stupně stačí 70 %.