Je možné žádat zpětně 1 rok o doplatek invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, v březnu t. r. mi byl přiznán invalidní důchod I. stupně zpětně od 9. 12. 2014 (lékařská zpráva). Doslechla jsem se, že je možné žádat zpětně 1 rok o doplatek invalidního důchodu, protože moje nemoc nevznikla 9. 12., ale léčím se několik let zpátky. Prosím o odpověď. Děkuji.

Odpověď:

Je možné žádat zpětně 1 rok o doplatek invalidního důchodu?

Stanovení data vzniku invalidity je plně v kompetenci posudkového lékaře. Zákon o důchodovém pojištění rozlišuje “nárok na důchod” a “nárok na výplatu důchodu”. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Vyplatit důchod však lze nejvýše pět let zpětně (nikoliv jeden rok).

Z výše uvedeného vyplývá, že žádat o důchod můžete jakkoliv zpětně, přiznán může být také neomezeně zpětně, ale vyplatit ho je možné nejvýše pět let “dozadu”.

Požadovat zpětné přiznání invalidního důchodu jste mohla už při sepisování žádosti na OSSZ, případně jste se mohla o datu vzniku invalidity bavit s lékařem při jednání na lékařské posudkové službě. Vzhledem k tomu, že výše uvedené již proběhlo, je vaší další možností podat v zákonné lhůtě námitku (více informací zde), ve které budete požadovat stanovení data vzniku invalidity v dřívějším termínu. Upozorňuji, že po podání námitky bude námitkovým lékařem znovu zhodnocen váš zdravotní stav a může se stát, že nemusíte být uznána invalidní ani v I. stupni invalidity.

Zákonná úprava:
§ 55 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.
(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží.