Podle čeho posudkový lékař určuje datum vzniku invalidity?

Otázka:

Obracím se na Vás s dotazem ohledně invalidního důchodu mého syna.
Syn se narodil v 12/1996 s DMO – levostranná hemiparéza, takže je v péči neurologů sledován od 2 měsíců svého života. Nějakou dobu (cca do šesti let jsem na něj pobírala PPOB, syn od té doby nikdy nic nepobíral). Nyní je studentem 4. ročníku střední školy a letos v červnu jsme zažádali o přiznání invalidního důchodu. Ten mu byl přiznán – 1. stupeň 35 %. Byl mu přiznán od 22. 4. 2014. Nerozumím stále tomu, proč zrovna od tohoto data (jediná souvislost mě napadá z doložené zprávy před posudkovou komisi od neurologa právě z data 22. 4. 2014). Nemůžete mi prosím objasnit, dle čeho vychází, stanovuje, určení výplaty důchodu posudkový lékař? Zda mu nemohla být přiznána invalidita zpětně ještě dřív, než 22. 4. 2014, nebo je to nějak omezeno věkem dotyčného a jeho pojištění? Děkuji mnohokrát.

Odpověď:

Podle čeho posudkový lékař určuje datum vzniku invalidity?

V první řadě musím připomenout, že datum vzniku invalidity je plně v kompetenci posudkového lékaře (lékař neurčuje výplatu ani přiznání invalidního důchodu, ale datum vzniku a uznání invalidity – to je rozdíl). Datum vzniku invalidity se skutečně často stanovuje k datu vystavení lékařské zprávy, která prokazuje postižení, na základě kterého je invalidita uznávána. Ve vašem případě tedy posudkový lékař zjevně určil datum vzniku invalidity k datu vystavení zprávy od neurologa.

Jak je uvedeno výše, datum vzniku invalidity je plně v kompetenci posudkového lékaře – z toho vyplývá, že posudkový lékař mohl stanovit dřívější datum vzniku invalidity (pokud by dospěl k názoru, že k tomu je prokázaný medicínský důvod). Datum vzniku invalidit je dokonce možné stanovit až k věku jednoho roku dítěte. V tomto případě však může vyvstat problém se splněním podmínky získání potřebné doby pojištění.