Byl mi stanoven vznik invalidity. Je možné žádat zpětně?

Otázka:

Den vzniku invalidity 1. stupně 27. 3. 2014. Hospitalizován od 2. 12. 2013 na psychiatrické klinice. Žádost o invalidní důchod na doporučení lékaře, byla podána 15. 1. 2014. Je možné žádat zpětně? A od kdy? Děkuji.

Odpověď:

Byl mi stanoven vznik invalidity. Je možné žádat zpětně?

Stanovení data vzniku invalidity je plně v kompetenci posudkového lékaře a jeho zhodnocení vašeho zdravotního stavu. Důchodová poradna neslouží k hodnocení zdravotního stavu, protože ten není možné hodnotit přes internet.

Vzhledem k tomu, že již svůj vznik invalidity znáte a tudíž jste již byl na lékařské posudkové službě kvůli zhodnocení zdravotního stavu, přichází vaše otázka dost pozdě. O konkrétní datum přiznání důchodu jste si mohl požádat při sepisování žádosti o důchod (posudkový lékař tomuto požadavku nemusí vyhovět), příp. jste se o vzniku invalidity měl bavit s posudkovým lékařem při jednání na LPS.

O změnu data přiznání nyní můžete usilovat v rámci námitky (odvolání). Vystavuje se však riziku, že vám invalidní důchod může být odebrán.