Předčasný odchod do důchodu o 5 let

Otázka:

Dobrý den, slyšela jsem, že je možný odchod do předčasného důchodu o 5 let. Je to pravda? Jsem ročník 1958 a mám 2 děti.

Odpověď:

Předčasný odchod do důchodu o 5 let

Předčasný odchod do důchodu o 5 let bude možný až u občanů, kteří mají důchodový věk alespoň 65 let. Zákon o důchodovém pojištění ve svém § 31 odst. 1 říká:

Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše

a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,

b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

Z výše uvedeného vyplývá, že občané, kteří mají důchodový věk nižší něž 63 let, mohou odejít do předčasného důchodu o 3 rok, občané, kteří mají důchodový věk mezi 63 a 65 lety, mohou předčasně odejít do důchodu v 60 letech a teprve občasné, jenž mají důchodový věk alespoň 65 let, mohou do předčasného důchodu odejít o 5 let dříve.

Další informace zjistíte z článku o předčasném důchodu.