Nárok na odchod do starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, zda a za jakých podmínek budu mít nárok na odchod do starobního důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Nárok na odchod do starobního důchodu

Za jakých podmínek vzniká nárok na odchod do starobního důchodu máme podrobně vysvětleno v tomto článku. Ve článku je vše podrobně vysvětleno, takže vám velmi doporučuji si ho přečíst. Obecně tedy platí:

Aby vám vznikl nárok na starobní důchod, nestačí pouze dosáhnout důchodového věku, ale je třeba také získat potřebnou dobu pojištění. Ta se v současné době prodlužuje každý rok o jeden rok z 25 let, které stačily pro nárok na důchod před rokem 2010, až na 35 let, které bude třeba získat při dosažení důchodového věku po roce 2018. Rozhodující pro to, kolik let je třeba získat, je rok dosažení důchodového věku. Např. při dosažení důchodového věku v letošním roce (tj. 2015) je třeba získat 31 let doby pojištění.

Dále existuje tzv. poměrný starobní důchod, u něhož stačí získat nižší počet let pojištění, ale jeho přiznání je “vykoupeno” výrazně vyšším důchodovým věkem (opět je vše podrobně vysvětleno ve výše uvedeném článku).

Zákonná úprava
§ 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně
a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,
b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.
(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně
a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.
(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v
a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1,
b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, a získal aspoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.
(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b).