Výpočet předčasného důchodu

Otázka:

Dobrý den,

rád bych se zeptal na výpočet předčasného důchodu. Jsem muž narozený v květnu 1954. Do plného starobního důchodu mám odejít v 63 letech a 2 měsících, tedy v roce 2017. Zajímal by mě však odchod do předčasného důchodu. Co jsem zjistil, tak už bych mohl do předčasného důchodu odejít. Jaká by byla srážka a dá se předčasný důchod předběžně spočítat? Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Výpočet předčasného důchodu

V první řadě vám vřele doporučuji přečíst si článek o předčasném důchodu a také ostatní informace vztahující se k odchodu do předčasného důchodu. Naleznete zde mnoho informací, které vás budou zajímat.

Máte pravdu, že do předčasného starobního důchodu již odejít můžete. U pojištěnců, kteří mají důchodový věk mezi 63 a 65 lety platí, že do předčasného důchodu mohou odejít v 60 letech, tedy o více než 3 roky, jak je běžné. Žadatel s důchodovým věkem vyšším než 65 let může do předčasného důchodu odejít o pět let dříve (to jen pro úplnost).

Za odchod do předčasného důchodu je žadatel sankcionován. Za období mezi 1. a 360. dnem před dosažením důchodového věku je to o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní, období mezi 361. a 720. dnem před dosažením důchodového věku je to o 1,2 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní, o od 721. dne je to 1,5 % za každých i započatých 90 dní. Výpočet předčasného důchodu je tedy ovlivněn touto srážkou. Přesná data i výši srážky v procentech vám spočítá naše kalkulačka důchodového věku. Pokud si chcete orientačně spočítat výši srážky, která se vás bude týkat při výpočtu předčasného důchodu, pomůže vám kalkulačka na stránce o předčasném důchodu.

Upozorňuji, že krácení předčasného důchodu je trvalé a při dosažení důchodového věku se důchod nepřepočítává.

Zákonná úprava:
§ 31 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše
a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.
(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.
(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní důchod podle § 29.

§ 36 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o
a) 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
b) 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
c) 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne;
výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka uvedená v § 33 odst. 2 větě třetí.