Výpočet předčasného starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
mám na vás dotaz a obracím se na vás s následující prosbou. Zajímal by mě výpočet předčasného starobního důchodu. Jak se předčasný starobní důchod počítá? Jaké je krácení a kde a jak o předčasný důchod žádat? Můžete mi, prosím, poslat nějaké základní informace o předčasném starobním důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Výpočet předčasného starobního důchodu

Určitě vám doporučuji přečíst si článek o předčasném starobním důchodu a další informace pro žadatele o předčasný starobní důchod. Zde naleznete vše důležité, co byste měl před odchodem do důchodu vědět.

Pouze ve zkratce: Výpočet předčasného starobního důchodu je ve své podstatě naprosto totožný s výpočtem řádného starobního důchodu. Jedinou (i když podstatnou) odlišností je krácení, jehož výše je závislá na tom, o jak dlouhý časový úsek do předčasného starobního důchodu odcházíte. Data vhodná k odchodu do předčasného důchodu vám umí spočítat naše kalkulačka důchodového věku. Orientační propočet výše krácení si můžete spočítat na kalkulačce, která je zveřejněna ve výše odkazovaném článku o předčasném důchodu.

Výpočet předčasného starobního důchodu dále (stejně jako u řádného starobního důchodu) ovlivňují všechny výdělky získané od roku 1986 do roku, který předchází roku přiznání důchodu a dále doba pojištění získaná od ukončení povinné školní docházky (nástupem do učení, do zaměstnání nebo na střední školu).

Žádost o předčasný starobní důchod s občany sepisuje místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Žádost je možné uplatnit čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. O předčasný důchod není možné žádat zpětně. Krácení za předčasný odchod do důchodu je trvalé.

Zákonná úprava:
§ 31 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše
a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.
(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.
(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní důchod podle § 29.