Mohu do důchodu před dosažením důchodového věku?

Otázka:

Dobrý den, existuje možnost odejít na vlastní žádost dříve do důchodu – tedy zažádat si o důchod (byť by byl asi hodně nízký) např. z důvodu nedostatku pracovních příležitostí již třeba v letošním roce, i když mi bylo nyní v březnu teprve 50 let? Mám 3 děti a pracuji od 19 let (s výjimkou MD a ÚP) – z toho 1978-1982 studium na SŠ a 1.8.1982 nástup do zaměstnání. Mám tedy dle mých propočtů do dnešního dne odpracováno 35 let (včetně započítání studia) a 2 měsíce. Můj hrubý příjem se v posledních letech pohybuje mezi 20 -22 tis. brutto. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Mohu do důchodu před dosažením důchodového věku?

Podle § 28 zákona o důchodovém pojištění má pojištěnec nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v tomto zákoně.

Podle § 31 zákona o důchodovém pojištění má pojištěnec nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše

a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

Zákon tedy stanoví dvě podmínky pro možnost odchodu do starobního důchodu – dobu pojištění a věk (§ 31 umožňuje předčasný důchod). Pravděpodobně splňujete podmínku potřebné doby pojištění, ale podmínku věku nesplňujete a do starobního důchodu odejít nemůžete.