Porodila jsem další dítě za 10 let po smrti manžela, budu dále pobírat vdovský důchod?

Otázka:

porodila jsem další dítě za 10 let po smrti manžela, budu dále pobírat vdovský důchod?. ?dcera skočí studium příští rok.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Porodila jsem další dítě za 10 let po smrti manžela, budu dále pobírat vdovský důchod?

Ne, z důvodu péče o toto dítě mít nárok na vdovský důchod nebudete. Musí jít o dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, nebo dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů – § 50 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. To u dítěte narozeného po úmrtí manžela není možné.