Vdovský důchod a péče o dítě z předchozího vztahu

Otázka:

Dobrý den.Mám dotaz.Manžel zemřel s manželkou neměli spolu děti,ale dítě měla žena s předešlého vztahu…Dítě nebylo osvojení,jak dlouho má nárok manželka pobírat po zemřelém vdovský důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovský důchod a péče o dítě z předchozího vztahu

Vdova má nárok na vdovský důchod jeden rok od úmrtí manžela a následně pouze v případě, že splňuje podmínky popsané v tomto článku.

Jednou z podmínek pro trvání nároku na vdovský důchod je i péče o dítě. Dítětem se v tomto případě rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů – § 50 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

Dokud tedy vámi uváděná vdova bude pečovat o nezaopatřené dítě z předchozího vztahu, tj. dokud bude její dítě studovat, nejdéle však do 26 let věku, bude mít nárok na vdovský důchod.