Vdovský důchod a nezaopatřenost dítěte narozeného po úmrtí manžela

Otázka:

Dobrý den, měla abych dotaz na čerpání vdovského důchodu. Narodila jsem se v roce 1975, následně jsem se vdala a porodila 3 děti – dvojčata v roce 1994, a další dítě v roce 2001. V listopadu roku 2011 jsem ovdověla a děti pobíraly sirotčí důchody ( v současné době už jen jedno dítě ) a já vdovský . V roce 2015 jsem porodila čtvrté dítě, a mám dotaz jestli budu mít nárok na vdovský důchod i po dostudování třetího syna ( z nějakého z předchozího příspěvku jsem to takto pochopila, prosím tedy o upřesnění ). Děkuji mnohokrát

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovský důchod a nezaopatřenost dítěte narozeného po úmrtí manžela

Tuto situaci řeší § 50 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.:

Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů.

Péče o vaše čtvrté dítě (narozené po úmrtí manžela manžela) vám tedy pro splnění podmínky péče o nezaopatřené dítě stačit nebude, neboť nejde o dítě, které by mělo po zemřelém nárok na sirotčí důchod, ani nebylo vychováváno v rodině zemřelého.