Vdovský důchod a péče o dítě, které nebylo zemřelého manžela

Otázka:

dobrý den,manžel zemřel 1992, já jsem narozena 1974 a pobírala jsem po něm vdovský i sirotčí důchod na naše dítě.nyní dcera dostudovala,tak nám nárok na vdovský a sirotčí důchod zanikl.mám ale ještě jedno nezaopatřené dítě,které studuje,ale toto dítě není mého zemřelého manžela.mám nárok na obnovu vdovského důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovský důchod a péče o dítě, které nebylo zemřelého manžela

Za jakých podmínek vzniká nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, vysvětluji v tomto článku. Pokud jde o podmínku péče o nezaopatřené dítě, je v článku uvedena zákonná podmínka:

Dítětem uvedeným pod písmeny b) až d) se rozumí dítě, které má nebo by mělo po zemřelém manželu nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Pokud se vaše druhé dítě narodilo až po úmrtí vašeho manžela, nemůžete výše uvedenou podmínku splnit, protože nejde o dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, ani jste ho nemohli převzít do péče.