Trvání nároku na vdovský důchod po konci studia syna a péči o dceru se sirotčím důchodem po jiném otci

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám postupovat když pobírám vdovský důchod po manželovi a náš syn bude končit se studiem na VŠ, jeho sirotčí důchod bude ukončen. Mám ještě mladší dceru, která pobírá také sirotčí důchod po svém otci = děti nemají stejného otce (manžel zemřel dříve a otec mé dcery později) – mám nárok na vdovský důchod nadále nebo mám žádat o ukončení. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Trvání nároku na vdovský důchod po konci studia syna a péči o dceru se sirotčím důchodem po jiném otci

Jaké podmínky je třeba splňovat pro trvání nároku na vdovský důchod, vysvětluji v tomto článku. Pokud jde o splnění podmínky péče o nezaopatřené dítě, tak tím se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů – § 50 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb..

Pokud tedy vaše dcera byla vychovávána v rodině zemřelého (což zřejmě po smrti svého otce ano), budete mít i nadále nárok na vdovský důchod. Tyto skutečnosti však musíte i tak ČSSZ nahlásit, ale váš nárok posoudila.