Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1953, muž zemřel 1993

Otázka:

Je mi 62 let, ročník 1953, manžel byl ročník 1950 a zemřel 1993 v mých 39 letech. Sirotčí jsem nepobírala, děti dosáhly plnoletosti. Vdovský důchod jsem pobírala 1 rok, znovu jsem se nevdala. Je možný nárok na obnovu vdovského důchodu nebo jsem již o něj přišla? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1953, muž zemřel 1993

Nárok na vdovský důchod je jeden rok od úmrtí manžela. Aby měla vdova nárok na vdovský důchod i po jednom roce od úmrtí manžela, příp. aby vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musejí být splnění zákonem stanovené podmínky (cituji z článku o obnově vdovského důchodu):

Nárok na vdovský důchod trval i po uplynutí jednoho roku od smrti manžela, pokud vdova v té době splňovala některou z podmínek uvedených v bodech a) až f):

a) je invalidní,
b) pečuje aspoň o jedno nezaopatřené dítě*,
c) vychovala aspoň tři děti*,
d) dosáhla věku 45 let a vychovala dvě děti*,
e) dosáhla věku 50 let, nebo
f) dosáhla věku aspoň 40 let ke dni smrti manžela, který zemřel následkem pracovního úrazu …

* Dítětem uvedeným pod písmeny b) až d) se rozumí dítě, které má nebo by mělo po zemřelém manželu nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Předpokládám, že tři děti jste s manželem neměla, neboť to byste vdovský důchod pobírala i po jednom roce od jeho úmrtí.

Při dvou dětech byste musela do dvou let od odejmutí vdovského důchodu dosáhnout věku 45 let. Tuto podmínku jste nesplnila a nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám již nikdy nevznikne.