Pobírala jsem plný a částečný invalidní důchod a rentu. Z čeho se mi bude počítat starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, v roce 1985 jsem utrpěla pracovní úraz. V té době mi bylo 23 let, Od července 1986 jsem pobírala plný inavalidní důchod, v roce 1994 mi byl změněn na částečný, dnes ID prvního stupně. Současně pobírám rentu jako odškodnění pracovního úrazu. Chtěla bych vědět, z čeho se mi bude počítat důchod starobní. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírala jsem plný a částečný invalidní důchod a rentu. Z čeho se mi bude počítat starobní důchod?

Starobní důchod vám bude počítán třemi způsoby:

2x STOP OVZ výpočtem z plného a částečného invalidního důchodu. A “klasicky” z vyměřovacích základů (výdělků) od roku 1986. Za vyměřovací základy se považují i vyplacené náhrady za ztrátu na výdělku.

Výši důchodu ovlivňují i získané doby pojištění (u všech variant). Starobní důchod vám bude přiznán v nejvýhodnější variantě.

Otázka doplněna:

dobrý den
doplnující dotaz
jaký OVZ se použije,když je ID oduznán a později znovu přiznán (po 2 letech)
použije se starý nebo se bude počítat nový
děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

STOP OVZ bude proveden ze všech původních OVZ (dříve nazývaných PMV – průměrný měsíční výdělek), za kterých byly v minulosti spočítány invalidní důchody.

Pokud tedy bylo v minulosti přiznáno více důchodů, bude STOP OVZ proveden několikrát (z každého původního OVZ, příp. PMV) a bude použit pro vás nejvýhodnější výpočet.