Renta, invalidní důchod a výpočet starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den. V květnu mi bude 64 let, pobírám invalidní důchod 1. stupně po pracovním úrazu, jsem veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, beru rentu po úrazu od pojišťovny kooperativa, kam mi přesměroval dopravní podnik, u kterého se mi stal pracovní úraz, zajímá mne z čeho se mi bude počítat starobní důchod? Děkuji.

Odpověď:

Renta, invalidní důchod a výpočet starobního důchodu

Jakým způsobem se počítá starobní důchod při předchozím přiznání invalidního důchodu, máme podrobně popsáno v tomto článku. Ve vašem případě bude Česká správa sociálního zabezpečení postupovat stejně – vypočítá vám důchod běžným způsobem a poté z výdělků získaných před přiznáním invalidního důchodu. Jediná změna ve vašem případě bude v tom, že vyplácená náhrada za ztrátu na výdělku se přičte k vyměřovacím základům (výdělkům) získaným v jednotlivých letech. Poté vám bude přiznán výhodnější výpočet.

Částečný invalidní důchod se k vyměřovacím základům (výdělkům) přičítá pouze za dobu do roku 1995.